www.ymparisto.fi
 
 
Tietojärjestelmien ja -aineistojen kuvaukset  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

TIETOJÄRJESTELMIEN JA -AINEISTOJEN KUVAUKSET

Levähaittarekisteri


Selosteen ylläpito

Selitykset | Sivun alkuun
Selosteen tunnus 34
Selosteen laatimispäivä 10.12.2010
Selosteen seuraava päivitysajankohta tiedot tarkistetaan syksyn 2011 aikana

Tuotteen perustiedot

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen nimi Levähaittarekisteri
Tuotteen nimilyhenne
Tuotteesta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tuotteen julkaisupäivä 1990 -luvun alku
Tuotteen julkaisumuoto Tietokanta
Tuotteen julkinen osoite
Tuotteen asiasanat levät; sinilevät; leväkukinta; havainnot muista haitoista
Tuotteen tyyppi Tietokanta
Tuotteen aihealue Ympäristö ja luonnonvarat

Tuotteen luonnehdinta

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen kuvailu Vesiviranomaisen kokoamaa tietoa leväesiintymistä ja niiden aiheuttajista. Tiedot perustuvat yleisön toimittamien näytteiden analysointiin. Rekisteriin tietoja on tallennettu 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Vuodesta 1998 tiedot perustuvat sekä yleisöilmoituksiin että systemaattiseen valtakunnalliseen levätilanteen seurantaan kesä-elokuun aikana. Seurannan yhteydessä on otettu näytteet tutkittavaksi, kun leväesiintymä on ollut runsas tai erittäin runsas. Sinilevänäytteiden myrkyllisyyttä on tutkittu mm. Suomen Akatemian rahoittamassa Micman-hankkeessa kesinä 2003-2005.
Tuotteen tunnusjärjestelmät Vesistöaluetunnus; kuntatunnus; koordinaatit
Selosteen ja tuotteen palauteosoite Marko Järvinen, marko.jarvinen@ymparisto.fi
Tuotteessa esiintyvät kielet Suomi
Tuotteen ylläpito jatkuva
Tuotteen tietojen ajoittuminen Havaintotietoja on tallennettu vuodesta 1982 lähtien. Joulukuussa 2009 kukintahavaintoja on yhteensä 12 950 ja lajihavaintoja vastaavasti noin 32 200.
Tuotteen käyttötarkoitus Aineistoa käytetään ympäristöhallinnon levätilanteen tiedottamisen tarpeisiin. Aineiston perusteella voidaan yleisölle antaa tietoja paikallisista leväesiintymähavainnoista ja voidaan arvioida eri sinilevätaksonien yleisyyttä ja esiintymisen ajoittumista suomalaisissa vesissä.
Esimerkki tuotteen käytöstä Vuosittainen raportti leväesiintymistä sisävesillä ja rannikkoalueilla. Aineistoa käytetty myös tarkasteltaessa ympäristöuutisoinnin vaikutuksia yleisön ympäristötietoisuuteen ja leväesiintymiä eri tyyppisissä järvissä ja sääoloissa.

Tuotteen palvelut

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteeseen liittyvä palvelutarjonta Rantavesien laadusta informoiminen mahdollisten levähaittojen perusteella, analyysitulosten kokoaminen ja tulostaminen tarvittaessa
Tuotteeseen liittyvät tiedustelut Marko Järvinen
Tuotteen vastuuyksikkö Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus, Sisävesiyksikkö
Tuotteen vastuuhenkilö Järvinen Marko
Tuotteen hintatiedot ja luovutustapa toistaiseksi maksuton (puhelimitse annettuna)
Tuotteen käyttörajoitukset ympäristöviranomaisten käyttöön
Tuotteen tekijänoikeuden haltija Suomen ympäristökeskus

Tuotteen laatu

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen julkiset tiedot kaikki tiedot
Tuotteen salassa pidettävät tiedot
Tuotteen tietojen lähde yleisönäytteiden analysointitulokset (mikroskopoimalla)

Tuotteen esitysmuoto ja sijaintitarkkuus (paikkatieto)

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen sijaintitiedon tyyppi
Tuotteen kohdetyyppien geometria
Tuotteen kohdetyyppien topologia
Tuotteen sijaintitarkkuus

Tuotteen paikantamistapa (paikkatieto)

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen paikantava tunnusjärjestelmä
Tuotteen tasokoordinaattijärjestelmä
Tuotteen korkeusjärjestelmä
Tuotteen useat paikantamistavat

Tuotteen alueellinen kattavuus (paikkatieto)

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen aluejako
Tuotteen kattavuustilanne
Tuotteen tunnusjärjestelmän alueet

Lisätietoja:
Marko Järvinen, marko.jarvinen@ymparisto.fi

Sivun alkuun

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto